Home>>Market

Egg (Whole) Price in the Market for the Third Ten-day of February (Feb. 21-28, 2017)

2017-03-09

2017/03/09
_________________________________________________________________________________________________________________

Released Mar. 9, 2017, by the Information Center, China Animal Agriculture Association.

According to the State Development Planning Commission Price Monitor Center, valid Mar. 9, 2017, the average egg (whole) price of the third ten days of February is 4.01 yuan/jin, with province price margin staying at 4.17 yuan/jin. Guizhou, 6.72 yuan/jin, has the highest egg price. Shanxi, 2.55 yuan/jin, has the lowest egg price. While the egg price in Guizhou, Hainan, Tibet, Guangxi, Yunnan, Guangdong, Hunan,Jiangxi, Zhejiang and Chongqing are higher than 4.441 yuan/jin (10% higher than the average price), the egg price in Jiangsu, Shaanxi, Xinjiang, Tianjin, Liaoning, Inner Mongolia, Jilin, Shandong, Heilongjiang, Henan, Shanxi and Hebei are lower than 3.609 yuan/jin (10% lower than the average price).

The price was 18.09% down from a year ago, and 2.96% down from the previous ten days of February.

Add:Rm306, 3rd Floor, Sunshine Mansion, No.112, Xizhimenwai Street, Xicheng District, Beijing, P.R.C.

E-mail:caaa@caaa.cn   E-Post Code:100044

Tel:010-88388699    Fax:010-88388300

Record ID:ICP 05023006