Home>>Market

Egg (Whole) Price in the Market for the Third Ten-day of May (May 21-30, 2017)

2017-06-07

 

Released Jun. 7, 2017, by the Information Center, China Animal Agriculture Association.

 

According to the State Development Planning Commission Price Monitor Center, valid Jun. 7, 2017, the average egg (whole) price of the third ten days of May is 3.65 yuan/jin, with province price margin staying at 3.75 yuan/jin. Guizhou, 6.10 yuan/jin, has the highest egg price. Shanxi, 2.35 yuan/jin, has the lowest egg price. While the egg price in Guizhou, Hainan, Tibet, Guangxi, Guandong, Yunnan, Chongqing, Hunan, Jiangxi and Zhejiang are higher than 4.015 yuan/jin (10% higher than the average price), the egg price in Anhui, Beijing, Inner Mongolia, Ningxia, Shaanxi, Jiangsu, Tianjin, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shandong, Hebei, Shanxi and Henan are lower than 3.285 yuan/jin (10% lower than the average price).

 

The price was 20.00% down from a year ago, and 1.49% down from the previous ten days of May.

Add:Rm306, 3rd Floor, Sunshine Mansion, No.112, Xizhimenwai Street, Xicheng District, Beijing, P.R.C.

E-mail:caaa@caaa.cn   E-Post Code:100044

Tel:010-88388699    Fax:010-88388300

Record ID:ICP 05023006